Koszyk 0 suma - 0,00 zł  
Wyszukiwanie
Zaawansowane
Kategorie
Chemia profesjonalna Kiehl (141)
Chemia profesjonalna Forlux (69)
Chemia profesjonalna Barlon (9)
Producenci
Barlon
Forlux
Kiehl
Wyszukiwanie
 Wyraz(y)
do  Cena
 Kategoria
 
Zaawansowane
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Odstąpienie od umowy
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Kontakt
e-mailanza@anza-biuro.pl
GSM609 679 415
Bestsellery
Aktiv-Duft - Butelka 1L
Aktiv-Duft - Butelka 1L
Blutoxol 1L
Blutoxol 1L
Torvan-Konzentrat 1L
Torvan-Konzentrat 1L
Clar-glass - Butelka 1L
Clar-glass - Butelka 1L
Veriprop 1L
Veriprop 1L
Forlux RK - Butelka 0,5 L z pompką
Forlux RK - Butelka 0,5 L z pompką
Fiora-clean 10L
Fiora-clean 10L
Duocit-eco  1L
Duocit-eco 1L
Torvan-Konzentrat 10L
Torvan-Konzentrat 10L
Pinoset - Butelka 0,5L
Pinoset - Butelka 0,5L
Regulamin
 

 

Regulamin zakupów

 

§1

Właścicielem sklepu internetowego jest Firma ANZA ŚRODKI CZYSTOŚCI Andrzej Zawistowski, Nowa Wieś, ul. Różana 18, 05-806 Komorów, NIP: 534-114-17-09, REGON: 141229377, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl], zwana w dalszej części regulaminu ANZA. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem sieci Internet. W dalszej części regulaminu sklep internetowy zwany jest "Sklep ANZA".

§2

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie ANZA są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sklep ANZA prowadzi działalność handlową jedynie na terenie Polski i nie realizuje przesyłek poza granice Polski.

§3

1. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie ANZA przyjmowane są:                                  a) za pomocą formularza zamówienia – należy dodać wybrany towar do koszyka, następnie postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu ANZA. Składający zamówienie jest obowiązany podać prawidłowe i aktualne dane konieczne do wystawienia faktury VAT oraz prawidłowej realizacji zamówienia. Nieprawidłowe wypełnienie formularza, automatycznie zablokuje realizację zamówienia.                                                                          b) przez telefon na numer 609 679 415 – koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z taryfą posiadaną przez Składającego zamówienie.                                                                               c) pocztą elektroniczną na adres anza@anza-biuro.pl                                                               2. Złożenie zamówienia w Sklepie ANZA oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu.
3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu ANZA oraz pocztą elektroniczną można składać przez 24 godziny na dobę. Fakt złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu ANZA zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Składającego zamówienie niezgodności w przesłanej przez Sklep ANZA informacji, Składający zamówienie proszony jest o kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności. Sklep ANZA zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia.                                      4. Zamówienia przez telefon można składać w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.                                                                                                      5. Realizacja zamówienia (wysyłka) nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia a w przypadku przedpłaty, w ciągu 2 dni po zaksięgowaniu środków na koncie.
6. W trakcie realizacji zamówienia, Składający zamówienie otrzymuje wiadomości e-mail zawierające informację o zmianie statusu zamówienia.                                                               7. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem.

§4

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu ANZA wyrażone są w złotych polskich. Wiążąca dla stron transakcji jest cena brutto (zawierająca podatek VAT) widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
2. Ceny nie zawierają kosztu przesyłki kurierskiej do Zamawiającego.
3. Koszt przesyłki jest uzależniony od ciężaru przesyłki.
4. Koszt przesyłki i pobrania pokrywa składający zamówienie według stawek określonych w cenniku transportu (zał. nr 1).

§5

Dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, którą składający zamówienie otrzymuje razem z zamówionymi towarami, lub za zgodą składającego zamówienie w formie elektronicznej w postaci pliku pdf, przesłanego na adres e-mail Składającego zamówienie.

§6

Możliwe są następujące formy płatności:
1. Za pobraniem – zapłata gotówką przy odbiorze towaru, do rąk pracownika firmy kurierskiej, w dniu dostarczenia przesyłki.
2. Przelewem – rezerwujemy towar w naszym magazynie i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar pakujemy i wysyłamy.
3. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.

§7

1. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, zalecane jest sprawdzenie stanu dostarczonego towaru w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub niezgodności, zalecane jest  odnotowanie tego faktu na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłoczne powiadomienie o tym ANZA.

§8

1. Składający zamówienie, który posiada status Konsumenta, a więc będąc osobą fizyczną dokonuje czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową art.22¹ Kodeksu Cywilnego) może bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, odstąpić od umowy sprzedaży, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, następnie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia, kupujący posiadający status Konsumenta powinien odesłać zakupione towary.                            2. Kupujący nie posiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnień odstąpienia od umowy bez podania przyczyny na podstawie § 8 p.1 Regulaminu. Wobec takich kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
1. W której przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub jeśli na zamówienie konsumenta zostały nadane jej cechy indywidualne.                                                                                                                              2. W której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. W której przedmiotem umowy jeat rzecz podlegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
4. Nie podlegają zwrotowi koszty poniesione przez konsumenta, związane z odesłaniem towaru w związku z odstąpieniem od umowy.
5. Cenę towaru łącznie z poniesionym kosztem dostawy, ANZA zwróci Klientowi posiadającemu status Konsumenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§10

1. Sklep ANZA odpowiada z tytułu rękojmii, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy. W jej ramach Konsumentowi przysługuje prawo do nieodpłatnej naprawy wadliwego towaru albo jego wymiany na nowy, obniżenia ceny albo – przy wadzie istotnej – odstąpienia od umowy.                                                                                                2. Kupujący posiadający status konsumenta, może złożyć pisemną reklamację na adres korespondencyjny Sklepu ANZA: ANZA ŚRODKI CZYSTOŚCI Andrzej Zawistowski, Nowa Wieś ul. Różana 18, 05-806 Komorów.                                                                                                                                    3. Składając reklamacje należy dokładnie opisać przyczyny reklamacji oraz określić oczekiwania wobec sprzedającego, określić datę sporządzenia pisma, dane sprzedawcy i kupującego, datę nabycia towaru, jego rodzaj i cenę, czas w jakim wada została ujawniona. Wraz z pisemnym oświadczeniem należy odesłać wadliwy towar.

§11

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu ANZA nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu ANZA, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

§12

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu umożliwienia realizacji zamówienia.                                                                                                                                2. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu realizacji i obsługi zamówienia.                     3. Dane Klientów są przechowywane przez ANZA zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych, każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawienia i usunięcia, oraz prawo kontroli przetwarzania danych osobowych.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa.                                                                                                                                        2. Wszelkie spory, które mogą powstać podczas składania i realizacji zamówień w Sklepie ANZA będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez Sąd.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Załącznik nr 1.

 CENNIK TRANSPORTU

1. Koszt przesyłki o wadze do 30,0 kg
    - przedpłata na konto ANZA - 13,48 zł brutto (10,96 zł netto)
    - za pobraniem - zapłata gotówką przy odbiorze towaru, do rąk pracownika firmy kurierskiej w dniu dostarczenia przesyłki - 15,77 zł brutto (12,82 zł netto).
2. Koszt przesyłki o wadze do 40,0 kg
    - przedpłata na konto ANZA - 22,32 zł brutto (18,15 zł netto)
    - za pobraniem - zapłata gotówką przy odbiorze towaru, do rąk pracownika firmy kurierskiej w dniu doręczenia przesyłki - 24,61 zł brutto (20,01 zł netto)
3. Zamówienie, którego waga łącznie z opakowaniem przekracza 40,0 kg będzie automatycznie dzielone i pakowane do oddzielnych przesyłek kurierskich. Zamawiający ponosi koszt doręczenia każdej paczki.

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Załącznik nr 2.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

                                                           ...................................., dn. ................................

................................................

................................................

…………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

ANZA ŚRODKI CZYSTOŚCI Andrzej Zawistowski

Nowa Wieś, ul. Różana 18

05-806 Komorów

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy dotyczącej zakupu towaru/usługi: ………………………………………………….......................................……………………………....
Proszę dokonać zwrotu kwoty …………...…………..zapłaconej za towary dostarczone w dniu: ………………………...…… .

..............................

podpis konsumenta

 

Powrót
Koszyk
   ... jest pusty
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Rejestracja konta

Przypomnienie hasła
Promocje
Pinoset - Butelka 0,5L
Pinoset - Butelka 0,5L
20,91 zł
15,45 zł (netto)
19,00 zł (brutto)
Zobacz wszystkie
Promocje
Veriprop 1L
Veriprop 1L
28,57 zł
20,91 zł (netto)
25,72 zł (brutto)
Zobacz wszystkie
Promocje
Zobacz wszystkie
Strona Główna    Wysyłka    Mapa Strony    Katalog Produktów    Regulamin    
Copyright © 2019 ANZA ŚRODKI CZYSTOŚCI   1020413 wywołań od 26 maj 2008
Na Oprogramowaniu eSklep-Os